| 08.02.2016

Björn Wahlroos fortsätter som styrelseordförande för Hanken

Björn Wahlroos har återvalts till ordförande för Hanken Svenska handelshögskolans nya styrelse. Wahlroos valdes vid styrelsens konstituerand

Björn Wahlroos har återvalts till ordförande för Hanken Svenska handelshögskolans nya styrelse. Wahlroos valdes vid styrelsens konstituerande möte som hölls den 4 februari 2016. Till styrelsens viceordförande valdes Jannica Fagerholm.ED Björn Wahlroos är styrelseordförande för Nordea Bank Abp, Sampo Abp och UPM-Kymmene Abp. Wahlroos har även verkat som professor i nationalekonomi vid Hanken 1979-1986 samt som gästande biträdande professor vid Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University och Brown University.I enlighet med universitetslagen valde Svenska handelshögskolans universitetskollegium den 25 november 2015 en ny styrelse som började sin mandatperiod 1.1.2016. Styrelsen har 10 medlemmar, sex från högskolesamfundet och fyra externa.De externa medlemmarna är Jannica Fagerholm, Anna Häggblom, Björn Wahlroos och Lars Ågren. De interna medlemmarna är Hanna Donner, Kristina Heinonen, Charlotta Niemistö, Kenneth Högholm, och Susanna Taimitarha samt Filip Björklöf som är studentkårens representant.