| 19.01.2016

Biblioteket inför öppen reservationshylla

Reserverade böcker förvaras på den öppna reservationshyllan.

Reserverade böcker förvaras på den öppna reservationshyllan på låntagarens namn fyra dagar. Om böckerna inte får ställas på den öppna reserveringshyllan, tag kontakt med biblioteket.