| 17.02.2016

Arcada och Hanken avtalade om samarbete

Arcada och Hanken har idag 17.2.2016 undertecknat ett avtal om samordning och samarbete. Syftet med avtalet är att effektivera verksamheten vid högskolorna särskilt inom områden där språket är av stor betydelse och att utveckla mer omfattande tjänster av hög kvalitet.– Hanken ser detta avtal som en naturlig fortsättning på det goda samarbete vi redan har med Arcada. Samarbetet erbjuder utmärkta möjligheter att dela och använda resurser mer effektivt på ett sätt som gynnar både studerande och personal vid bägge högskolor och garanterar en god servicenivå på både svenska och engelska, säger rektor Karen Spens.Läs hela pressmeddelandet här.

Henrik Wolff och Karen Spens