| 26.06.2019

Antagningsresultaten för kandidatutbildningen nu publicerade

Hanken har idag publicerat resultaten för kandidatutbildningen som ordnats i samarbete med den nationella gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Även resultaten för antagningen via studier på Öppna universitetet har publicerats.

Antagningen 2019

De som idag erbjudits en studieplats har antingen blivit antagna på basis av sitt resultat i inträdesprovet eller sitt studentexamensresultat. Läs mer här om hur poängen för studentexamen räknas. De som antagits via inträdesprovsantagningen deltog i inträdesprovet 5.6.2019.
Här kan du se de nyantagnas namn.

Notera att man fram till 8.7 kan bli antagen via köplats, men då måste någon som redan antagits tacka nej till sin studieplats. 
Genom att logga in på studieinfo.fi kan man hålla sig uppdaterad om läget.

Antagning via Öppna universitetsstudier

Även i år har över 100 studenter försökt avlägga Hankens s.k. Snabbled via Öppna universitetet. Snabbleden är populär eftersom de som klarar av alla kurser i kurspaketet med goda vitsord och uppfyller språkkravet i svenska blir antagna till Hanken. I år antas 51 studenter via snabbleden.
Mera information om Snabbleden hittar du här.Grattis till alla som antagits - vi ses i höst!