| 03.06.2021

Allt fler är intresserade av hållbara investeringar, men hur kan hållbarhet mätas?

A cup of Hanken - Sustainable investing
Lyssna på den första diskussionen i den nya serien A Cup of Hanken.

Den första diskussion i den nya serien A Cup of Hanken sändes den 1 juni, se inspelningen här.

”Vi behöver inte nödvändigtvis kompromissa vår livsstil, vi behöver bara justera den så att vi inte kompromissar framtiden för kommande generationer.”

Så definierade Othmar Lehner, biträdande professor i redovisning och direktör för Centre of Accounting, Finance and Governance på Hanken hållbarhet i den första diskussionen i den nya serien A Cup of Hanken, där forskare på högskolan diskuterar sin forskning i ett informellt format.

I diskussionen som modererades av Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer och samverkan, deltog också Hanna Silvola, biträdande professor i redovisning på Hanken.

Silvola poängterar att allt fler investerare är villiga att göra hållbara investeringar. Hållbara investeringar innebär inte heller att man bör göra kompromisser gällande avkastningen – hållbarhet och hög avkastning går ofta hand i hand.

Det finns ändå fortfarande hinder för att investera hållbart: förståelsen för och tilliten till den data som finns tillgänglig för att mäta hållbarhet. Hur hållbarhet kan mätas är frågor som både Lehner och Silvola ställer i sin forskning.

Diskussionen baserar sig på nyligen utgivna böcker av forskarna: A Research Agenda for Social Finance som editerats av Lehner och Sustainable Investing. Beating the Market with ESG av Silvola and Tiina Landau.