| 11.03.2021

After Class-poddens värdar Jesper och Dennis: Podcast som ett verktyg i undervisningen

Dennis och Jesper
Jesper Haga (till höger på bilden) och Dennis Sundvik (till vänster på bilden) ville erbjuda något nytt åt sina studenter som de undervisar i finansiell ekonomi och redovisning med podcasten After Class med Jesper & Dennis.

De har publicerat veckovisa avsnitt sedan starten i början av september – bland annat för att det bara blivit roligare att göra podcasten i och med att de blivit bättre på det.

Podcasten startades för att bredda kontaktytan mellan föreläsare och studerande i den digitala undervisningsmiljön. Distansundervisningen och coronasituationen gjorde att både Jesper och Dennis kände att det fanns utrymme för en podcast.

- Coronahösten fick oss att starta podcasten. Just nu funderar vi på hur och vad som borde göras för att podcasten ska passa in ännu bättre som en del av undervisningens omniupplevelse, berättar värdarna.

Idén var från början att diskutera aktuella nyheter som anknöt sig till undervisningen – Jesper undervisar och forskar i finansiell ekonomi, Dennis i redovisning. Som lyssnare har de i första hand tänkt studenter.

- Vi har anpassat nivån på samtalet efter de tilltänkta lyssnarna. Vi har fått en hel del lyssnare utöver studenterna också, många av dessa lyssnare är intresserade av ekonomi men jobbar inte direkt med dessa frågor, säger Jesper.

För dem som vill börja lyssna på podcasten rekommenderar duon de senare avsnitten eftersom de som podcastmakare har utvecklats över tiden. Samtidigt bygger avsnitten på återkoppling.

- Vi försöker ofta bygga upp avsnitten kring en eller flera aktuella nyheter, sedan kopplar vi nyheterna till vårt kursinnehåll och ofta till forskning i området. I ett lyckat avsnitt får vi också in ett välplacerat skämt, säger Dennis.

 

Gäster för in nya perspektiv

Jesper och Dennis gör mycket forskning tillsammans och de har överlappande kurser där de bland annat behandlar företagsvärdering från olika synvinklar. Därför är det naturligt att de i podcasten utöver nyheter ofta tar upp värderingssynvinklar och företagsbedrägerier.

- Podcasten har också haft en heterogen grupp av gäster. Vi har haft gäster från näringslivet, nationella och internationella universitet samt studenter. Att ta in fler gäster kunde vara ett sätt att utveckla podcasten, nämner Jesper.

Jesper och Dennis publicerar nya avsnitt varje fredag och de tänker fortsätta så länge som det är roligt att göra det. Åtminstone fortsätter de till läsårets slut och återupplivar podcasten period 1 nästa läsår.

- Hittills har vi inte känt någon press av att göra podden. Målet är 15 minuters avsnitt men det varierar beroende på hur mycket material vi har, säger duon.

Lyssna på After Class med Jesper & Dennis här.