Sustainable Strategies
|
16.11.2020
Konsumenternas val kommer att inverka starkt på den kommande samhällsutvecklingen. Det är ändå för tidigt att säga vilka av de förändringar i människornas beteende som coronapandemin gett upphov till som består. Det konstaterade paneldeltagarna i diskussionen ”Sustainable Strategies in Turbulent Times – Key Factors for Renewal”, som sändes online från Hanken den 11 november.
Hanken i Vasa
|
16.11.2020
Både före och efter att Hanken i Vasa startade sin verksamhet 1980 har det pågått politiska diskussioner där man velat fusionera Hankens enhet i Vasa med Åbo Akademi eller med Vasa universitet. Hankens prorektor Sören Kock ser i dag ljust på att Hanken i Vasa förblir Hanken också i fortsättningen. ”Jag tycker att det är fascinerande att en Triple Crown-ackrediterad högskola klarar av att ha verksamhet på två orter”, säger han.
HUMLOG Challenge vanns av Team Los Andes
|
13.11.2020
En grupp studenter, som presenterat en lösning till hur ursprungsfolket Wayuu i Sydamerika kunde säkras tillgång till tryggt vatten för handtvätt och hygien, har vunnit första pris i en vetenskapstävling arrangerad av Hankens HUMLOG-institut.
Clothes hanging on a rail
|
11.11.2020
En nyintroducerad EU föreskrift kommer förplikta medlemsländerna att implementera skild textilavfallsinsamling senast 2025.