JOO-studier på Hanken eller vid ett annat universitet

JOO-studier: flexibel studierätt

 

  • Studerande vid andra universitet som vill avlägga studier på Hanken: Om du hittat en helhet eller enstaka kurser som du vill avlägga på Hanken kan du ansöka om att få en JOO-studierätt vid Hanken.
  • Hankens egna studerande: Om du hittat ett ämnesområde som inte erbjuds på Hanken kan du ansöka om att få avlägga dessa studier på ett annat universitet i Finland.

Ansök om Joo-studierätt senast 1.12.2021 inför vårterminen 2022. Detta gäller dig som är examensstuderande på Hanken men vill läsa kurser annanstans och du som är examensstuderande någon annanstans och vill läsa kurser på Hanken. Tidtabellen beror på att Joopas-portalen ska frångås nationellt. 

Via JOO-avtalet kan du ansöka om rätt till att vid ett annat universitet ta enstaka kurser, som inte ingår i Hankens kursutbud. Kurserna skall vara relevanta för din examen och kunna ingå i de studiepoäng som utgör din examen så att de inte tillsammans med de obligatoriska och programbundna studierna överskrider examens omfattning. Som exempel kan nämnas en kurs i ett främmande språk, som inte undervisas på Hanken och som kan anses vara nyttig med tanke på ditt kommande utbyte.

Du skall ha hunnit avlägga minst 54 studiepoäng och vara närvaroanmäld vid ditt hemuniversitet, då du lämnar in en JOO-ansökan. 

Tyvärr är förfarandet för JOO-ansökan rätt invecklat med flera olika behandlingssteg både vid hem- och det mottagande universitetet. Utfallet är ofta osäkert, eftersom antalet JOO-platser är begränsade.

Läs mer om hur du ansöker om JOO-studierätt på sidorna för ansökan om JOO-studierätt.