De inhemska språken i kandidatexamen

De inhemska språken i kandidatexamen

I kandidatexamen ska du ha

  •     två främmande språk minst 6 + 6 sp i vardera språket

  •     studier i svenska och finska minst 6 + 6 sp

Svenskakurserna

Svenska studerar du inom kandidatexamen både muntligt och skriftligt  sammanlagt 6 sp, antingen på modersmålsnivå eller som andraspråk. Vi rekommenderar att du avlägger svenskan under ditt andra läsår.

Finskakurserna

Inom kandidatexamen studerar du både muntlig och skriftlig finska sammanlagt 6 sp. Nivån på studierna i finska beror på dina kunskaper i finska: B- eller C-nivå för dig som inte har finska som modersmål, eller finska som modersmål. Du som läst finska på B-nivå får antingen nöjaktiga kunskaper i finska (med vitsordet 1-3 i kursen) eller goda kunskaper (med vitsordet 4-5) på examensbetyget. Du som läst finskakurserna på C-nivå eller som modersmål får goda kunskaper i finska på examensbetyget oberoende av vitsord i kursen. Vi rekommenderar att du avlägger finskan under ditt andra läsår.

Du som inte läst någon finska tidigare, eller finska på lägre nivå än B1.2 kan ansöka om dispens från Hankens obligatoriska kurser i finska. Gör det genom att fylla i denna blankett. Notera att du ändå behöver avlägga minst 1 sp i finska och de övriga 5 sp kompenserar du med kurser i ett annat/andra språk.

Du som har svenska som skolspråk väljer kurserna:

i svenska:

5642-1 Svenska som modersmål: Muntlig kommunikation

5642-2 Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation

i finska:

5715-1 Kirjallinen yritysviestintä B eller 5715-2 Kirjallinen yritysviestintä C

(OBS: C-nivån kräver minst Eximia i A-finska i studentexamen)

5716-1 Suullinen yritysviestintä B eller 5716-2 Suullinen yritysviestintä C

 

Om du har lägre studentexamensvitsord i finska än cum laude aproratur i A-finska (lång kurs) eller magna cum laude i B-finska (kort kurs) - avlägg under hösten 5729 Kieliopin kertauskurssi.

Du som har finska som skolspråk väljer kurserna:

i svenska:

5643-1 Svenska som andraspråk: Muntlig kommunikation

5643-2 Svenska som andraspråk: Skriftlig kommunikation

Om du har finska som modersmål rekommenderar vi också kursen 5645 Repetitionskurs i svensk grammatik I, 2 sp.

i finska:

5715-3 Kirjallinen yritysviestintä (äidinkieli suomi)

5716-3 Suullinen yritysviestintä (äidinkieli suomi)

Du som har fått din skolutbildning på Åland:

Om du har fått din skolutbildning på Åland och inte behärskar finska på B-nivå kan du anhålla om dispens från att uppfylla språkkraven i finska. Du avlägger då en finskakurs som finskaläraren bedömer är på lämplig nivå för dig och kompletterar med en kurs i valfritt språk så att kurserna sammanlagt uppgår till minst 6sp.

Du som har fått din skolutbildning utanför Finland:

Om du fått din skolutbildning utanför Finland och inte behärskar finska på B-nivå ska du avlägga minst 1sp i finska, exempelvis en grundkurs, och komplettera med en kurs i valfritt språk så att kurserna sammanlagt uppgår till 6sp.