Ansökan om ändring

Har du blivit felbedömd i provet eller i ansökningsprocessen? Ansök om ändring.

Om en sökande anser att det har begåtts ett fel i beslutsfattandet eller i korrigeringen av sökandes svar, har hen rätt att begära rättelse gällande beslutet.

Notera!

Syftet med ansökan om ändring är inte att ge sökande en möjlighet till att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Dessa frågor kan istället riktas till Hankens ansökningsservice på ansokan@hanken.fi

Syftet för ansökan om ändring är inte heller att ge sökande en andra chans att bli antagen - ansökan är till för att Hanken ska få information om eventuella felaktigheter och kunna korrigera dem ifall det uppstått sådana.

Ansökan om ändring ska lämnas in i skriftlig form inom 14 dagar efter att antagningsresultatet har publicerats. Sista dagen att lämna in en ansökan om ändring framgår av ditt antagningsbesked. Ansökan om ändring ska lämnas in senast 22.7.2022 kl.15.00 om inget annat anges i ditt antagningsbesked.

Anvisningar

Fyll i detta formulär, klicka på "Skicka uppgifterna" och bifoga sedan på följande sida ditt på förhand skrivna ansökan om ändring som bilaga. Denna bilaga ska vara ett fritt formulerat brev (pdf/word) på svenska riktat till rektor där du förklarar på vilket sätt du anser att din prestation eller ansökan har blivit felaktigt bedömd eller behandlad. Hanken behandlar inte ofullständiga ansökan (dvs. ifall bilagan fattas).

Du kan genom att fylla i denna blankett flera gånger ansöka om ändring i flera olika ärenden. Ifall du lämnar in fler ansökan om ändring gällande samma ärende, tar Hanken i beaktande den senaste.

Urvalsprovets svarsblankett: dina poäng i provet

Om du vill kontrollera antalet poäng i urvalsprovet ska du först anhålla om att få se din svarsblankett, sedan själv kontrollräkna poängantalet. Ifall det har skett ett misstag ska du ansöka om ändring genom att fylla i blanketten ovan tillsammans med tillhörande bilagor.

Ifall du har sökt in till Hankens kandidatutbildning i Helsingfors eller Vasa och vill kontrollera ditt provsvar och dess bedömning kan du beställa ditt provsvar inskannat. Det skickas åt dig per krypterad epost.

Notera att om du INTE sökt in till Hankens kandidatutbildning, men skrev provet i Helsingfors eller Vasa, ska du ansöka om att få se din svarsblankett av den högskola som du de facto sökt in till.

Vi skickar din svarsblankett åt dig senast 21.7 ifall din ansökan kommit in senast 15.7, eftersom tiden för att lämna in ansökan om ändring gällande urvalsprovets resultat går ut 22.7.2022 kl.15.00. Beställ din svarsblankett här.