Ansökan om rättelse

Har du blivit felbedömd i provet eller i ansökningsprocessen? Ansök om rättelse.

Om en sökande anser att det har begåtts ett fel i beslutsfattandet eller i korrigeringen av sökandes svar, har hen rätt att begära rättelse gällande beslutet. Syftet med rättelseyrkan är inte att få feedback, be om ytterligare information om antagningen eller ge sökande en andra chans att bli antagen. Sista dagen att lämna in ett rättelseyrkande är 22 juli 2020 kl. 15.00.

Anvisningar

Skriv ett fritt formulerat brev riktat till rektor där du förklarar på vilket sätt du anser att din prestation eller ansökan har blivit felaktigt bedömd eller behandlad. Fyll i detta formulär, klicka på "Skicka uppgifterna" och bifoga sedan på följande sida ditt på förhand skrivna rättelseyrkande (pdf/word doc) där du motiverar varför du ansöker om rättelse av rektor. Hanken behandlar inte ofullständiga rättelseyrkanden (dvs. ifall bilagan fattas).

Du kan genom att fylla i denna blankett flera gånger ansöka om rättelse i flera olika ärenden. Ifall du lämnar in fler rättelseyrkanden gällande samma ärende, tar Hanken i beaktande den senaste.

Inträdesprovets svarsblankett: dina poäng i provet

Om du vill kontrollera antalet poäng i inträdesprovet ska du först anhålla om att få se din svarsblankett, sedan själv kontrollräkna poängantalet. Ifall det har skett ett misstag ska du ansöka om rättelse genom att fylla i blanketten ovan tillsammans med tillhörande bilagor.

Ifall du har sökt in till Hankens kandidatutbildning i Helsingfors eller Vasa och vill kontrollera ditt provsvar och dess bedömning kan du beställa ditt provsvar inskannat. Det skickas åt dig per okrypterad epost.

Notera att om du INTE sökt in till Hankens kandidatutbildning, men skrev provet i Helsingfors eller Vasa, ska du ansöka om att få se din svarsblankett av den högskola som du de facto sökt in till.

Vi skickar din svarsblankett åt dig senast 21.7 ifall din ansökan kommit in senast 15.7, eftersom tiden för att lämna in rättelseyrkan går ut 22.7.2020 kl. 15.00. BESTÄLL DIN SVARSBLANKETT GENOM ATT FYLLA I DENNA BLANKETT.