PRME - Principles for Responsible Management Education

Hanken PRME

Hanken var det första universitetet i Finland att skriva under FNs principer för
ansvarsfull ekonomutbildning år 2007 och har sedan dess kontinuerligt integrerat principerna i sin strategi och verksamhet.  Principerna för ansvarsfull ekonomutbildning är det första organiserade initiativet mellan FN och handelshögskolorna i världen. PRMEs mission är att inspirera och förfäkta ansvarsfull ekonomutbildning, forskning och tankeledarskap på en global nivå.

De sex principerna är:

PRINCIP 1 | Syfte: Vi utvecklar studerandes förmåga att skapa hållbart värde för såväl företag som samhället överlag, och vi arbetar för en inkluderande och hållbar global ekonomi

PRINCIP 2 | Värderingar: Vi omfattar i våra akademiska aktiviteter och undervisningsplan sådana värderingar som hänför sig till samhällsansvar såsom dessa framställs i internationella initiativ som Förenta Nationernas Global Compact

PRINCIP 3 | Metod: Vi skapar ramverk för utbildning, material, processer och
studiemiljöer som möjliggör effektivt lärande för ansvarsfullt ledarskap

PRINCIP 4 | Forskning: Vi utför konceptuell och empirisk forskning som siktar till att utveckla vår förståelse för företagens roll, dynamik och effekter i skapandet av hållbart samhälleligt, miljömässigt och ekonomiskt värde

PRINCIP 5 | Partnerskap: Vi interagerar med företag för att utöka vår kunskap om deras utmaningar att möta det samhälleliga och miljömässiga ansvaret, samt tillsammans utforska effektiva ansatser för att möta dessa utmaningar

Princip 6 | Dialog: Vi främjar och understöder dialog och debatt mellan lärare,
studerande, företag, statsmakten, konsumenter, media, organisationer in civilsamhället, och andra intressentgrupper inom centrala frågeställningar relaterade till samhällsansvar och hållbarhet.

Sekretariatet för PRMEs Nordiska Kapitel

Svenska handelshögskolan håller för närvarande sekretariatet för det Nordiska Kapitlet av FN:s Principer för Ansvarsfull Ekonomutbildning (PRME). Hanken kommer att ha hand om sekretariatet fram till den 8 oktober 2016. Det Nordiska PRME Kapitlet består för närvarande av tio nordiska högskolor (Aalto University School of Business; Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences; Copenhagen Business School; Handelshögskolan i Stockholm; Jönköping International Business School; Lunds Universitet Ekonomihögskolan; JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Reykjavík University School of Business; Svenska handeshögskolan; Turun kauppakorkeakoulu).

Målen för det Nordiska PRME Kapitlet är:

- Att skapa en plattform för nordiskt samarbete och utbytande av erfarenheter, främjande av dialog, stöd, inlärning och verkande för aktiviteter kopplade till PRME principerna, samt att inrikta sig på gemensamma intressen och utmaningar i den nordiska kontexten.
-Öka synligheten av PRME och dess medlemmar I den nordiska regionen och sammarbeta med Global Compact kontoret i framtida aktiviteter.
-Gynna PRME initiativet i kontexten av såväl det nordiska akademiska samfundet samt globalt.

Mera information om PRME hittas på http://www.unprme.org/

Relaterade sidor

Studiehelhet i företagsansvar

Hållbar utveckling på Hanken

Hankens samhällsansvar