| 20.12.2022

Stort behov av mer begripliga affärsavtal – legal design kan vara lösningen

Personer som sitter vid ett bord och skriver under ett kontrakt
Det finns ett trängande behov av bättre juridisk kvalitet gällande förhandlingspraxis och affärsavtal. Enligt Katri Nousiainen, doktorand vid Svenska handelshögskolan och expert inom juridik, kan metoden legal design öka både begripligheten och kvaliteten.

Porträttbild av Katri Nousiainen
Katri Nousiainen

– Legal design betyder att man gör juridisk information och juridiska tjänster och produkter mer lättillgängliga och begripliga med människan i fokus. Bland annat kombinerar man användarvänliga designmetoder med de senaste innovationerna inom teknologin, förklarar Katri Nousiainen, som för tillfället forskar vid Harvard Law School. 

Legal design utnyttjar också bästa praxis och kunskap inom till exempel beteendeekonomi, bildkonst, lingvistik, affärsforskning, ingenjörsvetenskap, neurovetenskap och psykologi för att skapa de bästa och mest effektiva juridiska produkterna och processerna.

– Legal design är inte ett enskilt dokument, det är en löpande process, säger Katri Nousiainen.

Traditionella avtal med juridisk jargong svåra att förstå

Nousiainen konstaterar att legal design kan påverka samhället på systemnivå då alla har tillgång till - och förstår – juridisk information.

Nousiainens empiriska studie (Negotiation Journal, Harvard Law, publiceras i februari 2023) slår fast att affärsavtal som har upprättats med metoden legal design är mer begripliga – även för advokater och andra insatta inom juridiken. Nästan 62,5 procent av deltagarna i studien föredrog avtal som upprättats med legal design framför det traditionella avtalet med juridisk jargong. 

– De preliminära resultaten visar också att cirka 70 procent inte kunde förstå de traditionella nedskrivna juridiska villkoren och upplevde dem som tvetydiga. Nästan 90 procent av deltagarna tyckte att villkoren kunde vara ännu tydligare, berättar Katri Nousiainen.

Många fördelar med legal design

Nousiainens studie visar vidare att mer begripliga avtal utformade enligt legal design-metoden för med sig många fördelar och incitament, som till exempel hållbarhetsinnovationer och större förtroende, bättre image och mer transparens. Dessutom kan transaktions- och alternativkostnaderna minska, konkurrensfördelarna öka och avtalsåtaganden bli mer djupt rotade.

Katri Nousiainen säger att legal design också går att tillämpa mycket väl inom nya teknologier.

– Legal design kan bli en central metod nu då ny kvantteknologi, som exempelvis kvantdatorer, är på frammarsch. Min kollega Joonas Keski-Rahkonen och jag har skrivit en färdplan för kvantteknologi, Quantum Roadmap – Law, Economics, Sustainability, and Society, där vi har tagit fram fem principer som kan vägleda jurister och andra myndigheter till att ha ett mer hållbart förhållningssätt då det kommer till nya teknologier.

För mer information: