Sök Anders Wall-stipendiet på 125 000 SEK

Sök Anders Wall-stipendiet på 125 000 SEK

Är du en aktiv studerande som på fritiden engagerar dig i diverse projekt, hobbyn eller rent av i företagande?

Är du en aktiv studerande som på fritiden engagerar dig i diverse projekt, hobbyn eller rent av i företagande? Har du funderat på hur du skulle kunna bygga vidare på detta, men saknar finansiering? Sök då Anders Walls Stiftelsers stipendium på 125 000 SEK!

Fredrik Nars, Hankenalumn och Anders Wall stipendiat år 1995, uppmuntrar hankeiter att söka stipendiet:

”Det lönar sig att ansöka om Anders Walls Stiftelsers stipendium vid Hanken. Det ges till en studerande som visat prov på entreprenörskap, i ordets vidaste mening. Det kan betyda att du grundat eller varit engagerad i ett intressant företag… men det kan också betyda att du varit aktiv eller kreativ inom något annat område.”

Christian Kolster, en annan Wallumn från år 1990, håller med Nars:

”Redan det ekonomiska värdet av stipendiet gör värt att eftersträva, men det mest värdefulla är ändå det nätverk man blir del av. Wallumni består idag av mer än 370 stipendiater sedan 1981.”

Stipendiet är det största stipendiet som kan sökas av studerande vid Svenska handelshögskolan och kan användas till exempel för att vidareutveckla en idé eller till utbildning eller forskning på det internationella planet. I fjol delades stipendiet till mångsysslaren och entreprenören Fredrik Teir.

Stipendiet erbjuder möjligheten att knyta utmärkta kontakter och att skapa ett regionalt nätverk. Anders Wall stipendiaterna, som kommer från Finland, Sverige och Baltikum, träffas årligen i samband med stipendieutdelningen den 10 mars i Stockholm som nästa år blir extra festligt i och med Anders Walls 85-årsdag. Läs mer på Wallumni-sidorna.

Skicka din ansökan senast 4 december 2015

Fritt formulerade ansökningar med en motivering om varför just Du skall få stipendiet skickas in till rektors sekreterare Camilla Segercrantz senast fredagen den 4 december 2015 kl. 12. Ansökningar skall innehålla CV och studieutdrag samt eventuellt övrigt material du vill hänvisa till i ansökan. Ur ansökningen bör också framgå vad du tänkt använda stipendiet till.

De fem bästa sökande intervjuas av urvalskommittén som består av Hankens rektor Karen Spens, professor i entreprenörskap Joakim Wincent, entreprenören Joel Roos samt Wallumnerna Rasmus Ritamäki och Christian Kolster. När du ansöker, reservera gärna vecka 50 för en eventuell intervju.

Ansökningarna skickas till Camilla Segercrantz, camilla.segercrantz@hanken.fi. Skriv rubriken "Ansökan: Anders Walls Stipendium" i e-postmeddelandets rubrikfält.