| 24.08.2018

Rektors styrelseinfo 29.8

Hankens styrelse sammankommer på onsdag 29.8.2018 på förmiddagen. Öppet styrelseinfo för personalen hålls samma dag kl.14-14.30 i sal 309.

Rektor informerar om styrelsens ärenden bl.a. gällande Hankens organisationsförändringar.
Timo Korkeamäki deltar också och berättar om EoR-processen.
Välkommen!Personalen i Vasa kan följa med diskussionen via den här Skypelänken