| 05.09.2016

Prorektor Timo Korkeamäki utnämnd till EUA:s råd för doktorandutbildning

European University Association utnämnde nya medlemmar till Council for Doctoral Education och dess styrgrupp.

Hankens prorektor Timo Korkeamäki har fått en plats i styrgruppen och inleder sitt arbete där under hösten 2016. EUA-CDE styrgruppen förbereder och verkställer EUA-CDE:s program tillsammans med sekretariatet. Styrgruppen verkar också som rådgivare i aktuella frågor och framtida aktiviteter. Medlemmarna utses för tre år.Läs mera på EUA-CDE:s webbsida genom att klicka här

Tags