| 13.12.2018

Ny styrelse och nya prorektorer

Hankens styrelse 2016-2018 har 10.12.2018 lämnat över stafettpinnen till den nyvalda styrelsen som börjar sitt arbete 1.1.2019. Avgående ordförande Björn Wahlroos ledde ordet i styrelsen i tre perioder.

Den nya styrelsen höll sitt konstituerande möte samma dag och vid mötet valdes Jannica Fagerholm till ordförande och Janne Larma blev viceordförande. De övriga medlemmarna är:  Sampo Sauri, Kristina Heinonen, Kenneth Högholm, Mikko Vesa, Sofia Stolt, Roger Holm, Agneta Marell och Rasmus Sinnemaa som studentmedlem.
Den nya styrelsens mandatperiod är 1.1.2019–31.12.2021.

Nya prorektorer

Under det ordinarie styrelsemötet 10.12.2018 utsågs också nya prorektorer.
Professor Anders Löflund Prorektor med ansvar för fortbildning och näringslivsrelationer,
Professor Sören Kock Prorektor med ansvar för utbildning och rektors representant I Vasa
Professor Minna Martikainen: Prorektor med ansvar för utbildningssamarbete
Professor Jaakko Aspara, Prorektor med ansvar för forskning och innovation
Prorektorernas mandatperiod är 1.1.2019 – 31.7.2020.