| 23.03.2017

Ny PRME-rapport publicerad

Hållbarhet inom både privata och offentliga sektorn har blivit ett högaktuellt tema. Hankens nyaste PRME rapport granskar högskolans verksamhet utgående från FN:s mål för hållbar utveckling.

Hanken har under flera år målmedvetet jobbat för att öka fokus på hållbarhet och socialt ansvar i undervisningen, forskningen, företagskontakterna och i den egna organisationen. Hankens PRME rapportering avspeglar den här verksamheten vad gäller ekonomutbildningen.

- Det finns en intressant och värdefull skillnad i hur olika ämnen och institutioner tolkar uppdraget att öka hållbarhetsfokuset. Klart är dock att frågan om ansvar och hållbarhet har blivit mycket mera explicit och synlig – både i Hankens strategi men också på företagens agendor och ökat intresse bland studerande, säger Nikodemus Solitander, direktör för Hankens Centre for Corporate Responsibility.Det här är den tredje PRME rapporten Hanken ger ut och du hittar den här. Varje rapport har haft ett speciellt mål i fråga om utveckling och förbättring. Temat för den här rapporten är FN:s mål för hållbar utveckling där både utbildning och företagens roll har en mycket synlig roll.I april 2008 blev Hanken, som den första finländska högskolan, godkänd som medlem i PRME genom att underteckna PRME-principerna för ansvarsfull ekonomutbildning. Dessa principer är det första organiserade initiativet mellan FN och handelshögskolorna i världen. PRMEs mission är att inspirera och förespråka en ansvarsfull ekonomutbildning, forskning och tankeledarskap på en global nivå.Mera information om PRME och själva rapporten ges av:Nikodemus Solitander
Direktör
Centre for Corporate Responsibility
tfn 040 352 1451
e-post: nikodemus.solitander@hanken.fi