| 22.08.2017

Hankens huvudingång färdigställs tidigast 25.8

Renoveringsarbetena med Hankens huvudingång i Helsingfors har fördröjts ytterligare på grund av oförutsedda byggnadstekniska omständigheter.

Arbetet blir färdigt tidigast på fredag 25.8, men antagligen först följande vecka. Dörrarna vid Runebergsgatan hålls öppna under tiden 23-25.8 och extra vaktmästartjänster inrättas där.