| 13.01.2016

Hankens forskning på femte plats i nordisk jämförelse

Enligt en undersökning gjord av professor Sami Vähämaa och forskardoktor Jukka Sihvonen vid Vasa universitet klarar sig de finländska handelshögskolorna bra i nordisk jämförelse.Sihvonen och Vähämaa har mätt antalet artiklar som forskare vid olika nordiska handelshögskolor och universitet publicerat i vetenskapliga tidskrifter 2005-2015. Hanken placerar sig på femte plats i denna undersökning.De finländska universiteten är väl framme inom marknadsföring, företagsledning, redovisning och finansiell ekonomi. Under 2005-2015 har antalet artiklar som de finländska handelshögskolorna och universiteten publicerat mer än tredubblats.  - Trots den hårda globala konkurrensen och knappa resurserna är de finländska högskolorna effektiva och producerar högklassig forskning. Det är också roligt att Hanken klarar sig så bra, säger Hankens biträdande rektor Timo Korkeamäki.