| 27.05.2016

Hankenprofessorer hedersdoktorer vid Lunds Universitet och Åbo Akademi

Professor, rektor emerita Eva Liljeblom och professor emeritus Jeff Hearn har promoverats till hedersdoktorer vid Lunds universitet. Emeritus professor Christian Grönroos har promoverats till hedersdoktor vid Åbo Akademi.Eva Liljeblom har utsetts till hedersdoktor vid Ekonomihögskolan som ett tecken för universitetets uppskattning för sitt engagemang och kunnande som hon bistått lärosätet med.Jeff Hearn har utsetts till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds Universitet för sin framstående forskning inom män och maskulinitet.Professor emeritus i marknadsföring Christian Grönroos promoveras till ekonomie hedersdoktor för sina betydande forskningsinsatser inom området tjänstemarknadsföring.Samtliga högtidliga promotioner gick av stapeln den 27 maj.