| 13.02.2020

Hedersdoktor Kersti Kaljulaid: “Jag tänker på ekonomin ur ett mänskligt perspektiv”

Estlands president Kersti Kaljulaid står på scenen i festsalen med sin doktorshatt och sitt diplom.
Under Hankens partnerstämma den 6 februari tog Estlands president Kersti Kaljulaid emot sin doktorshatt. Hon promoverades för sitt arbete för digitalisering.

Estland har varit en föregångare inom digitalisering, och för presidenten Kersti Kaljulaid är det en självklarhet att den offentliga sektorn ska hålla samma nivå som den privata sektorn.

Estland inledde digitaliseringsarbetet för omkring 20 år sedan, då Kaljulaid jobbade för den dåvarande premiärministern Mart Laar. Hon berättar att de överraskades av hur mycket förvåning det väckte att den statliga förvaltningen gick in för att digitalisera.

– Vi visste inte att resten av den utvecklade världen på något sätt accepterade att den offentliga sektorn släpade efter den privata sektorn. Vi blev så förvånade när folk frågade oss om det stämmer att regeringens medlemmar använder datorer under sina möten.

– På vilket sätt skiljer sig en minister från en vd?  Tidningar skrev om oss och om ett fenomen som var helt normalt i den privata sektorn på den tiden, som något fantastiskt inom den offentliga sektorn, säger Kaljulaid.

"Den digitala teknologin jämnar ut skillnader i samhället"

Kaljulaid promoverades till hedersdoktor för sitt arbete för att skapa ett effektivt, jämlikt och fungerande samhälle där digitaliseringen stöder samhällsutvecklingen. Under sitt tal i samband med promotionen sade Kaljulaid att hon ser den digitala teknologin som en viktig jämlikhetsfaktor.

– När den offentliga servicen i Estland i dag har öppet 365 dagar om året och 24 timmar i dygnet, är den tillgänglig för alla. Den digitala teknologin jämnar ut skillnaderna i samhället, liberaliserar och globaliserar samhället om vi tillåter det.

Hon talade också om att den teknologiska utvecklingen gör det svårt att veta vad vi ska lära de kommande generationerna, eftersom de kommer att se helt annan teknologi än den vi har i dag. Enligt Kaljulaid handlar de nya jobb som skapas tack vare teknologin om mänsklig interaktion, och därför är det viktigt att lära sig empati.

– Jag har tänkt mycket på det och kommit fram till att vi behöver lära våra barn att vara empatiska människor på grund av den teknologiska värld vi lever i. Nya jobb handlar om att vara människa, våra barn är specialiserade på att vara människor i den här teknologiska världen. Det här var det jag ville säga i kväll, avslutade Kaljulaid sitt tal.

Intresserad av människan

Det är också den människonära synen i sitt eget kunnande hon lyfter fram då hon får frågan om hur hon vill hålla kontakt med Hanken i fortsättningen.

– Jag hoppas att jag har möjlighet att komma och diskutera med människorna på Hanken för att utveckla den kunskap som finns mellan oss. Jag har en examen i företagsekonomi, men jag känner ändå att min första examen i biologi och genetik gör att jag är mer intresserad av människan, och hur människan kan anpassa sig till det moderna samhället. Jag tänker på teknologi och ekonomi utifrån det mänskliga perspektivet, och jag hoppas att det kunde vara till nytta för Hanken.

Hankens partnerstämma

– Partnerstämman är ett evenemang där Hanken tackar dem som kontinuerligt stöder och samarbetar med Hanken.

– Ordnades första gången den 6 februari i år. Nästa partnerstämma blir 2022.

– Utöver Kaljulaids promotion delades också två stipendier ut under partnerstämman:  

  • Hankens största stipendium till en student, Fazerstipendiet om 15 000 euro, gick till Hankenstudenten Max Heino.
  • Executive MBA-stipendiet gick i år till Layal Omar, som har gått Business Lead-programmet vid Hanken & SSE Executive Education.
Tags