| 19.12.2017

Hanken toppar arbetsklimatsundersökning bland universiteten

Vartannat år görs en undersökning gällande arbetsklimaten vid universiteten i Finland. Hankens resultat är fina och högskolan toppar statistiken på flera områden.

Frågorna i enkäten gällde flera delområden och då det gäller gemenskapen på sin egen enhet, arbetsförhållanden, närmaste chefens arbete och den strategiska ledningen, återfinns Hanken i den absoluta toppen i resultatlistan. Speciellt uppskattas den närmaste chefens arbete som fått värdet 4,05 av 5. Hankens medeltal i alla delområden ligger på 3,84 vilket även det är det högsta i landet.Vid Hanken inkom sammanlagt 173 svar inom utsatt tidpunkt, vilket ger en väldigt hög svarsprocent på 70.