Hanken & SSE Executive Education i topp bland utbildningsföretag enligt färsk studie

Hanken & SSE Executive Education i topp bland utbildningsföretag enligt färsk studie

Taloustutkimus utför årligen en företagsimagestudie av finska leverantörer av ledarutbildningsprogram i Storhelsingfors bland beslutsfattare i företag.

Studien fann att de viktigaste kriterierna för företagsimage var personalens expertis, produkt-/tjänstekvalitet samt utbildningsmaterialets kvalitet.

Hanken & SSE Executive Education rankades kollektivt till nummer ett inom dessa tre kriterier.

Läs hela pressmeddelandet.