| 04.02.2020

Hanken & SSE Executive Education expanderar genom förvärv av HRM Partners

Hanken&SSE expanderar genom företagsköp
Två ledande organisationer slås samman för att accelerera tillväxt för organisationer och individer

Helsingfors 4 februari 2020 – Hanken & SSE Executive Education har idag meddelat ett förvärv av HRM Partners. Företagens gemensamma utbud kommer att hjälpa organisationer att definiera och implementera strategiska färdigheter för tillväxt och stöda individuella karriärstigar. Under år 2020 kommer företagen att fortsätta som separata organisationer. Marc Hinnenberg blir styrelseordförande för HRM Partners, i tillägg till sin roll som VD för Hanken & SSE. Staffan Kurtén, medgrundare och nuvarande styrelseordförande för HRM Partners, kommer att fortsätta som styrelsemedlem. Den andra medgrundaren av HRM Partners Fred Kosk, ger upp sitt ägarskap av företaget efter 27 framgångsrika år som entreprenör och övergår till följande livsskede utanför arbetslivet. Integrationen kommer att ledas av Paula Kilpinen, som i tillägg till rollen som VD för HRM Partners, kommer att bli vice VD för Hanken & SSE. Den gemensamma omsättningen för företagen under år 2019 var 6,4 miljoner euro.

”Dessa två ledande företag kan tillsammans erbjuda ett unikt kundlöfte och utbud genom att kombinera akademisk forskning med ett praktiskt förverkligande för att gynna hållbar förändring i kunders affärsverksamhet”, konstaterar Marc Hinnenberg, VD för Hanken & SSE. ”Våra lösningar och tjänster kommer att ge oss en möjlighet att skapa en stark länk mellan strategi och ledarskap för att säkerställa kommersiell framgång för våra kunder.”

”Vi strävar efter en hållbar effekt genom insikt och praxis. Vår ambition är att vara den bästa partnern för våra kunder i att identifiera och utveckla strategiska kompetenser, samt att utföra förändrings- och utvecklingsprogram där inverkan uppnås både på företags- samt personligt plan, framhäver Paula Kilpinen, VD för HRM Partners. ”Våra tjänster inom karriärcoaching och outplacement ger oss även en möjlighet att hållbart stöda våra kunder och deras anställda i deras karriärstigar också med förändringar i arbetslivet.”

”Detta företagsförvärv förverkligas i en anda där två jämlika parter fusioneras och det skapar ett starkt och betydelsefullt underlag för våra kunder. Summan är större än dess delar, och det ger oss möjligheten att skapa ett företag och framgångshistoria i världsklass”, visionerar Johan Sandell, Hanken & SSE:s styrelseordförande.

”Vårt mål är att sammaslå det bästa från båda parter och vi är övertygade om att detta kommer att bli en fin resa tillsammas som stöds av liknande företagskulturer”, säger HRM Partners styrelseordförande Staffan Kurtén.

Mera information:

Marc Hinnenberg
VD
Hanken & SSE Executive Education
Marc.Hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710

Om Hanken & SSE Executive Education

Hanken & SSE Executive Education, är som en del av Stockholm School of Economics (SSE), utsedd av the Financial Times till den bästa nordiska leverantören av ledarskapsutveckling, #16 globalt. Hanken & SSE kombinerar akademisk insyn med affärspraxis. Hanken & SSE Executive Education grundades år 2005 i Helsingfors och är samägt av två ledande handelshögskolor, Hanken Svenska Handelshögskolan och Handelshögskolan i Stockholm. Läs mera på www.hankensse.fi och följ uppdateringar via LinkedInTwitter och Facebook.

Om HRM Partners

HRM Partners är känd för att vara en kunskapsledare inom meningsfullt och hållbart arbetsliv via sina professionella utvecklingsstjänster. De erbjuder effektiva och praktiska lösningar för utveckling av ledarskap, förmågor och kunskaper, business och karriärcoaching samt outplacement-tjänster. För mera information besök www.hrmpartners.fi och följ uppdateringar via LinkedIn, Facebook och Twitter.