| 19.03.2018

Gör din röst hörd - delta i enkät om hur väl Hanken klarar sin mission

Hankens mission är att skapa banbrytande kunskap och utbilda ansvarsfulla experter som kan verka i den globala ekonomin och i ett föränderligt samhälle genom att integrera samhällsansvar och hållbarhet i all verksamhet. Hur väl lyckas vi?

Våra studerande är våra viktigaste intressenter, så därför vill vi inbjuda alla studerande att delta i en enkät för att höra era åsikter hur vi uppfyller just denna del av vår mission.

Enkäten ingår även i ett internationellt pilotprojekt för att utveckla en klassificering av handelshögskolor baserad på deras beredskap och integration att tackla större samhälleliga och miljömässiga utmaningar i sin utbildning.

I enkäten är vi intresserade av din egen uppfattning, så vi hoppas att du uttrycker dina egna tankar och åsikter snarare än svarar i linje med vad du tror att skolan vill att du skall svara.

Enkäten (som är på engelska, frågorna är standardiserade i enlighet med pilotprojektet) finner du via denna länk: https://www.surveymonkey.com/r/rating_initiative_student.Enkäten består av flervalsfrågor och har utvecklats för att kunna besvaras snabbt och effektivt. Om du inte har insikter eller åsikter om en enskild fråga kan alternativet ”I don’t know”, alltid användas. Det tar ca 10 minuter att besvara enkäten och vi vill ha dina svar senast 13.4.2018.Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss att utveckla Hanken! Om du har några frågor om enkäten så kontakta Sanchi Maheshwari som koordinerar projektet på Hanken på prme@hanken.fi