| 19.12.2017

Förnyad EQUIS-ackreditering till Hanken

Hanken fick fortsatt förtroende för sin verksamhet då handelshögskolan förnyade den internationella kvalitetsstämpeln EQUIS.

Svenska handelshögskolan har beviljats fortsatt EQUIS-ackreditering till år 2022 av European Foundation for Management Education (EFMD). Som en följd av detta, bibehåller Hanken sin plats bland den ca 1% av världens handelshögskolor som har de tre mest prestigefulla internationella ackrediteringarna. I tillägg till EQUIS är Hanken ackrediterad av AACSB och högskolans Executive MBA program är ackrediterat av AMBA.- Den förnyade EQUIS-ackrediteringen är ett ytterligare bevis på att Hanken är en av de ledande handelshögskolorna både i Finland och internationellt. Internationella ackrediteringar garanterar att vi håller hög kvalitet inom alla funktioner, med speciell fokus på internationalisering, näringslivskontakter, samt på etik, samhällsansvar och hållbarhet, säger Hankens rektor Karen Spens.Hanken har varit EQUIS-ackrediterad oavbrutet sedan år 2000. EQUIS-ackrediteringen tilldelas av organisationen EFMD som ackrediterat handelshögskolor världen över sedan slutet av 1990-talet. Ackrediteringen är tidsbunden, vilket garanterar en fortlöpande kvalitetsutveckling.- Strategisk kvalitetsutveckling med tyngdpunkt på högtstående forskning och på utbildningsprogram som garanterar goda karriärmöjligheter för studenterna är avgörande för att stå sig i den internationella konkurrensen. Centralt för Hankens framgång på alla plan är att vi fortgående kan upprätthålla en attraktiv, inspirerande och utmanande verksamhetsmiljö för såväl studerande som personal, konstaterar Karen Spens.Tilläggsinformation:Rektor Karen Spens
040 3521 428
karen.spens@hanken.fi