| 13.09.2018

Doktorspromotion vid Hanken 2019

Vill du få din doktorshatt under en festlig ceremoni med efterföljande middag med dans? Nu har du din chans eftersom Hankens följande doktorspromotion går av stapeln den 25 oktober 2019.

Vi välkomnar varmt alla doktorander som har disputerat år 2014 eller senare att delta i festceremonin.  För doktorander som ännu inte disputerat och vill delta i promotionen 2019 har nedanstående tidtabell  utarbetats. Tidtabellen för inlämnande av avhandling och disputation bör naturligtvis diskuteras i första hand med handledaren. För mer information om processen kring  evaluering av avhandlingen och disputation, vänligen se denna länk Om det uppstår förseningar i den ovannämnda processen så finns möjlighet till en senare undantagstidtabell. Den är dock mycket stram och då finns det större risk att man inte blir klar i tid. För mera information om undantagstidtabellen, se länken ovan.