Doktorsavhandling: Konsolidering kan optimera resurserna i humanitär logistik

Doktorsavhandling: Konsolidering kan optimera resurserna i humanitär logistik

MSc Alain Vaillancourt disputerar i ämnet logistik och samhällsansvar fredagen den 14 augusti 2015 i Helsingfors.

Katastrofer, konflikter och fattigdom plågar miljoner människor över hela världen. Humanitära organisationer möter dessa människors behov genom att använda en omfattande uppsättning resurser som stöds av material-, penga- och informationsflöden. För att kunna optimera insatsen av sina resurser behöver humanitära organisationer effektivt logistiskt stöd. Med hjälp av vertikal eller horisontell samordning kan organisationerna bättre reagera på olika situationer.

En specifik metod inom samordning är konsolidering, ett tema som utforskas på djupet i Alain Vaillancourts avhandling “Consolidation in Humanitarian Logistics” (konsolidering inom humanitär logistik). Vaillancourt strävar efter att förstå den kompetens och de bakomliggande resurser som krävs för konsolidering av material i leveranskedjor.

  • Genom att konsolidera de materiella resurserna får humanitära organisationer bättre tillgång till kunnande över organisationsgränserna, vilket stödjer dem i att genomföra sitt uppdrag, påpekar Vaillancourt.

Avhandlingen behandlar begrepp relaterade till materiell konsolidering samt humanitär logistik som till exempel samordnad lagerhantering, upphandling och transport. Forskningsresultaten visar på förbättrade möjligheter för humanitära organisationer att förvärva olika slags nya färdigheter genom specifika samordnade verksamheter. Resultaten ger ledningen för humanitära organisationer insikter i konsolidering och hur de kan organisera lämpliga resurser, öka det interna kunnandet och därigenom förbättra sin verksamhet i leveranskedjorna.

MSc Alain Vaillancourt disputerar i ämnet logistik och samhällsansvar på doktorsavhandlingen “Consolidation in Humanitarian Logistics” fredagen den 14 augusti 2015.

Tid: 14 augusti 2015 kl. 12
Plats: Rum 309, Hanken Svenska handelshögskolan Helsingfors
Opponent: Professor Ruth Banomyong, Thammasat University, Thailand
Kustos: Erkko professor Gyöngyi Kovacs, professor i humanitär logistik

En kopia av avhandligen kan laddas ned här: http://hdl.handle.net/10138/155629

 

För mer information, kontakta:

Alain Vaillancourt
alain.vaillancourt@hanken.fi