| 04.03.2016

Doktorand Silvia Stroe och professor Joakim Wincent erhöll pris för bästa artikel

The ACERE (Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange) 2016 World Conference Best Quantitative Paper Award har tilldelats doktorand Silvia Stroe och professor Joakim Wincent för deras artikel "Fear of failure and behavior inhibition in early-stage entrepreneurs: Regulation through passion and goal awareness”. Bägge forskar inom ämnet entreprenörskap och företagsledning vid Hanken.The Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange (ACERE) konferensen, som sköts av Queensland University of Technology tillsammans med andra universitet i Australien, erbjuder årligen en möjlighet för doktorander och forskare inom entreprenörskap att dela forskningsinsikter och nätverka i en stöttande omgivning.Mera information:Silvia Stroe
silvia.stroe@hanken.fi

Tags