Disputation: Hållbar utveckling i växande ekonomier kräver aktiv marknadsorganisering

Disputation: Hållbar utveckling i växande ekonomier kräver aktiv marknadsorganisering

Hållbar utveckling kräver en demokratisering av marknadsekonomin, visar ny forskning. För att vi ska kunna tackla t.ex. klimatförändring och ojämlikhet, måste traditionellt sett maktlösa aktörer kunna delta aktivt i marknadsorganiseringen.

Hållbar utveckling innefattar social, ekologisk och ekonomisk balans. I sin doktorsavhandling “Early-phase market organizing in subsistence settings”, studerar Sara Lindeman hur informell handel i urbana slumområden i Östafrika, Indien och Brasilien, gradvis omorganiseras till marknader. Fokus ligger i första hand på hur marknaderna kan formas så att människor lyfts ur fattigdom. Lindeman ger också verktyg för att förstå marknadsorganisation för hållbar utveckling i ett större perspektiv.

Etablerade ekonomiska teorier hävdar att marknader bäst organiseras med en “laissez-faire”- attityd. Min forskning visar däremot att hållbar utveckling kräver att traditionellt sett maktlösa aktörer får ökad kapacitet att aktivt delta i marknadsorganiseringsprocessen. Dessutom behövs olika organisationer som stöder samarbetet mellan olika aktörer för att skapa nya marknader, säger Lindeman.

Befintliga maktstrukturer gynnas av att processer som formar marknader ofta förblir oklara. Det här gör det svårare att genomföra de reformer av ekonomin som krävs för hållbar utveckling. I sin studie har Lindeman utvecklat verktyg för att påverka samhällsutvecklingen då de första stegen mot marknadsorganisering tas.

Att styra utvecklingen mot hållbarhet från början är lättare än att ändra redan etablerade institutioner. Man kan säga att det jag föreslår är en demokratisering av marknadsekonomin. Det finns mycket vi kan lära oss från hur marknader kan organiseras på nya, innovativa sätt i växande ekonomier, säger Lindeman.

Forskningen är baserad på ett flertal etnografiska studier och publicerad i tre vetenskapliga artiklar. Sara Lindeman disputerar i ämnet fredagen den 19 januari 2018. Hennes doktorsavhandling ingår i forskningsområdet marknadsföring.

Tid: 19.1.2018 kl. 12.00
Plats: Futurum, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Hans Kjellberg, Stockholm School of Economics
Kustos: Professor Veronica Liljander, Hanken School of Economics

Ytterligare information:

Sara Lindeman, tel: 050 448 5040

Bakgrundsmaterial:

https://newglobal.aalto.fi/sara-lindemans-doctoral-defense-links-and-pho...

https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/173946