| 05.03.2020

”Bra rykte, liten enhet, attraktiv webbsida”

Utbytesstudenter vid Hanken höstterminen 2019
Hanken klarar sig mycket bra i en enkät som utförts bland utbytesstudenter som vistats här under hösten 2019. Hela 96% av dem som svarade skulle rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.
- De senaste fem enkäterna visar att i medeltal 98% av utbytesstudenterna skulle rekommendera Hanken, vilket är ett exceptionellt fint resultat, säger internationella koordinatorn Towa Blomqvist.

Många av utbytesstudenterna uppgav att de valt Hanken som destination på grund av kvaliteten på undervisningen och utbudet av kurser. Man var också glad över enhetens storlek och uppskattade Hankens webbsida. Studenterna gav gott betyg åt de kurser de tagit och var också nöjda med undervisningsmetoderna (87 % nöjda) och den egna inlärningen (89 %).

Resultaten visade också att satsningarna för att integrera utbytesstudenterna med de lokala studenterna har burit frukt. I det sammanhanget fick Exchange Committee och studentkåren en extra eloge för sitt arbete. Det så kallade Buddy systemet, där frivilliga lokala studenter i tillägg till student-tutorerna i Exchange Committee, ställer upp som en lokal kontakt under terminen är uppskattat, och ska utvecklas vidare.

Det som årligen får mest negativ feedback i enkäten är boendet. Studenterna anser att avståndet till Hanken är för långt och priset för boende upplevs för högt. Hanken kan tyvärr inte påverka läget på HOAS och VOAS bostäder och inte heller prisnivån.

Utbytesstudenterna är överlag välpresterande studenter som satsar på studierna utöver alla andra aktiviteter i ett nytt och spännande land.

- Våra inkommande utbytesstudenter avlägger i medeltal 28,4 sp per termin då de studerar vid Hanken och våra utresande studenter avlägger i medeltal 28,8 sp under sin utbytestermin, säger Johanna Lilius, chef förinternationella relationer.

Enkäten har gjorts terminsvis bland de studenter som vistats som utbytesstudenter vid Hanken ända sedan år 2012. På enkäten svarade den här gången 88 av totalt 132 utbytesstudenter (67%), vilket är en mycket bra svarsprocent.

 

Mera information:

Johanna Lilius
Chef, Internationella relationer
johanna.lilius@hanken.fi