| 12.05.2022

Årets alumn Joel Sunabacka: Idrottslag och team i arbetslivet identiska på många sätt

Joel Sunabacka Årets alumn 2022
Svenska handelshögskolan utser årligen Årets alumn, en Hankenalumn som hållit kontakt med högskolan efter sin utexaminering och som fått erkännande för sitt engagemang i samhället. I år gick titeln Årets alumn till Joel Sunabacka från Vasa.

-Jag är mycket glad att kunna utnämna Joel Sunabacka till Årets alumn. Han är väldigt engagerad i Hankens verksamhet och har hållit tät kontakt med Hanken efter sina studier. Hans sympatiska personlighet och inkluderande attityd skapar goda samarbetsmöjligheter i hela Vasaregionen, säger Karen Spens, Hankens rektor.

Sunabacka fick utmärkelsen på Hankendagen i Vasa torsdagen den 12 maj 2022. Sunabackas videohälsning till publiken på Hankendagen kan du se här.

- Det känns otroligt fint att få den här utnämningen! Dagligen arbetar jag med andra Hankenalumner och ser hur hårt de jobbar, så man blir alldeles ödmjuk och stolt över att ha blivit vald, säger en glad Joel Sunabacka.

För honom betyder Hanken både kolleger, vänner i privatlivet och nätverk som han umgås med dagligen. Hanken har också varit en kvalitetsstämpel som har öppnat många dörrar för Sunabacka.

Alltid yngst, överallt

Trots sin unga ålder på 34 år, har Sunabacka redan hunnit göra en hisnande karriär. Redan som 16-åring flyttade han hemifrån för att göra karriär i fotbollsklubben FC Haka, med ett FM-silver som bästa resultat. Under studietiden började han jobba på LokalTapiola, avancerade till bankdirektör på Ålandsbanken som 28-åring och ska precis tillträda som VD för LokalTapiola i Österbotten. Dessutom är han den yngsta Årets alumn som Hanken utsett.

- Min ålder var tidigare alltid ett problem, säger Sunabacka. Jag har alltid behövt bevisa mig själv mera än andra och då jag blev bankdirektör försökte jag till och med dölja min ålder. Numera tycker jag det bara är en positiv sak och många uppskattar att jag är så ung.

Erfarenheterna från den tidiga idrottskarriären har han haft stor nytta av i arbetslivet också. Trivsel på arbetsplatsen är en av Sunabackas ledstjärnor.

- Min största utmaning som ledare är hur man bygger en vinnande arbetskultur. Trivseln är oerhört viktig och precis som i lagsport, så kan du inte ensam dra ett team. Det gäller att identifiera vem som är bäst på vad och placera rätt människor på rätt poster så att alla trivs och teamet är framgångsrikt.

Sunabacka till studenterna: ta vara på tiden utomlands

När Sunabacka ser tillbaka på sin studietid och reflekterar över vad han skulle ge för tips till nuvarande studenter, så rekommenderar han att satsa på tenterna och de studieuppgifter man ska göra. Enligt honom lär man sig då att processa stora mängder information snabbt och det är en färdighet man kommer att behöva i arbetslivet. En annan viktig erfarenhet var de obligatoriska utbytesstudierna.

- Om utbytet inte hade varit obligatoriskt hade jag sannolikt inte åkt utomlands alls under studierna. I efterhand kan jag konstatera att sejouren vid Rensselaer Polytechnic Institute i Troy, New York, var en av de bästa och mest givande upplevelserna under hela studietiden, säger Sunabacka.

I sitt arbete anställer Sunabacka många studenter som timanställda och uppmuntrar också studenterna att skaffa sig arbetserfarenhet vid sidan av studierna. Han påpekar att man inte behöver veta en massa när man börjar ett jobb utan inställningen är det viktiga.

- Kom in med rätt attityd, att du kan och du vill hjälpa och våga visa din personlighet! Sånt gör intryck som sedan blir kvar och kan hjälpa dig att eventuellt få ett fast jobb på samma arbetsplats i förlängningen, tipsar Sunabacka.

- Slutligen vill jag hälsa studenterna att var öppna, bygga relationer och ge Hanken en möjlighet att ändra er framtid. Jag skulle aldrig själv ha tänkt att de närmaste personerna i mitt liv har en koppling till min studietid och till Hanken, avslutar han.