Disputation - Aaron Afzali

Plats
Helsingfors,
Online
Rum
Festsalen
Banner med info om Aaron Afzalis doctoral defence
Doktorand Aaron Afzali disputerar i ämnet redovisning med avhandlingen "Essays on the impact of board composition on financial reporting quality, corporate social responsibility, and tournament incentives".

Doktorand: Aaron Afzali
Huvudämne: Redovisning
Avhandlingsmanuskriptets titel: Essays on the impact of board composition on financial reporting quality, corporate social responsibility, and tournament incentives
Opponent och universitet: Professor Gilad Livne, University of Bristol, Storbritannien
Kustos: Professor Kim Ittonen, Svenska Handelshögskolan

Avhandlingen kan läsas i sin helhet här

 

Disputationen hålls hybrid. Deltagarna kan delta på plats i Festsalen eller via videokonferens.

Videokonferensen nås via Pantopto

 

Disputationen börjar 15 minuter efter video konferensen startar.

Deltagande via videokonferens följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation.

- videokonferensen öppnas 15 minuter innan disputationen börjar;
- det är önskvärt att alla ansluter sig till mötet 15 minuter innan disputationen börjar;
- under disputationen bör publikens mikrofoner och kameror vara avstängda;
- inspelning är inte tillåtet, och konversationsfunktionen får användas enbart när Kustos tillåter det;
- den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be Kustos om ordet i konversationsfunktionen, som öppnas efter att opponenten är klar.