Lärarmentorprogram

Hankens lärarmentorprogram sammanför nyare och mera erfarna lärare för att diskutera och reflektera över undervisning från olika synvinklar i en trygg miljö.

Undervisning kan vara utmanande och kännas överväldigande när man är ny i rollen som lärare eller om man har kommit till en ny läromiljö. Under mentorskapsprogrammet stöder mentorer (mera erfarna lärare) sina adepter (mindre erfarna lärare) i frågor från praktiska arrangemang till mera djupgående funderingar kring undervisning och pedagogik. Samtidigt får mentorn möjlighet att reflektera över sina egna erfarenheter och praxis.  

Mentorskapsprogrammet pågår under ett läsår med start i september. Ansökningsperioden för programmet pågår i maj för båda rollerna (mentorer och adepter) och paren sätts ihop under juni. I början av programmet lägger varje mentorpar själv upp sina planer över programmet, hur ofta de vill träffas, vilka teman de vill diskutera och vilka förväntningar de har så att programmet alltid är skräddarsytt för mentorparets intressen och behov.  Läs mera om att delta som mentor eller som adept nedan. 

Sex steg i lärarmentorprogrammet: Coachning för mentorer, kick-off session, mentorparets första träff, mentorsparets möten och övningar, mentorparets avslutningsmöte, summeringssession med alla mentorpar

Ansökning 

Ansökning är öppen tills 31.5. Ansök genom att fylla i ansökningsformuläret Opens in new window . Informationen i ansökningsformuläret används till att matcha lämpliga mentorpar, berätta därför gärna om dina förväntningar av programmet.  

PedaCafé om mentorskapsprogrammet med deltagare från pilotgruppen ordnades 11.5.2022.  Se på inspelningen här (30 min, på engelska).

Hankens lärarmentorprogram söker erfarna lärare som är intresserade av att dela med sig av sina tankar och erfarenheter åt en yngre kollega. Du bör ha flera års erfarenhet av undervisning på Hanken, men också annan undervisningserfarenhet är värdefull. I början av mentorskapsprogrammet ordnas en coaching session för mentorer om att agera som mentor.  

Fördelarna med att agera som mentor:  

 • Du får möjlighet att reflektera över din undervisningspraxis och blir utmanad om dina egna undervisningsmetoder.
 • Du breddar ditt professionella nätverk och får ta del av nya perspektiv på undervisning från din adept.
 • Du delar aktivt med dig av ditt pedagogiska kunnande och bidrar till att förbättra undervisningskvaliteten på Hanken.  
 • Du får möjlighet att hjälpa andra att utvecklas.

Alla deltagare får ett certifikat för sitt deltagande i programmet.  

Adepter kan vara lärare som nyligen har börjat sin lärarkarriär eller doktorander som är intresserade av och deltar aktivt i undervisning. Du kan också vara adept även om du redan har mycket undervisningserfarenhet men är ny på Hanken eller om du haft ett uppehåll i undervisningen under en längre tid. 

Som adept är det möjligt att avlägga 2 sp i pedagogik under Hankens lärarmentorprogram genom att göra obligatoriska uppgifter. Du kan också välja att delta i programmet utan att avlägga studiepoängen.  

Fördelarna med att vara adept: 

 • Professionell utveckling som utbildare samt professionellt nätverkande.
 • Möjlighet till personlig feedback från en mera erfaren kollega.
 • Förbättrat självförtroende i undervisning.
 • Lär dig om Hankens undervisningskultur, -miljö och -verktyg. 
 • Möjlighet att ställa frågor om karriäralternativ.
 • Avlägga 2 sp i pedagogik. 
 • Delta i att förbättra undervisningskvalitet på Hanken.
 • Erhålla certifikat över deltagandet