|
12.05.2016
IPR University Center arrangerar ett seminarium för forskare och forskarstuderande.
|
Hanken bedriver forskning och samarbetar inom ett flertal olika forskarnätverk både nationellt och internationellt. En del samarbeten är strukturerade som gemensamma forsknings- eller kompetenscentra, andra sker inom globala forskarnätverk.