Akademiska nätverk

Hanken bedriver forskning och samarbetar inom ett flertal olika forskarnätverk både nationellt och internationellt. En del samarbeten är strukturerade som gemensamma forsknings- eller kompetenscentra, andra sker inom globala forskarnätverk.

Forsknings- och kompetenscentra

HECER

The Helsinki Center of Economic Research (HECER) är ett gemensamt initiativ av Hanken, Helsingfors universitet och Aalto-universitetets handelshögskola. HECER är ett självständigt forskningsinstitut. Dess syfte är att bedriva ekonomisk forskning av hög kvalitet samt att utveckla och koordinera forskarutbildningen inom nationalekonomi samt att främja samarbetet mellan universiteten i Helsingforsregionen och med samhället i stort. HECER består av 100 forskare och är det ledande institutet inom ekonomiskt forskning i Finland.

Läs mer om HECER: http://www.hecer.fi/

HUMLOG

HUMLOG-institutet (The Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute) är ett gemensamt kunskapscenter för Hanken och Försvarshögskolan. Institutets syfte är att bedriva forskning inom humanitär logistik inom katastrofberedskap och –aktiviteter. Centret fungerar som en platform och samlingsplats för forskare inom ämnet. Centret samarbetar med ett flertal humanitära organisationer, UNICEF, ICRC, RC/RC Climate Centre, NESA och IFRC East Africa.

Läs mer om HUMLOG-institutet: www.hanken.fi/humlog

IPR University Center

IPR University Center är ett gemensamt institute för sex finländksa universitet: Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Åbo universitet, Östra Finlands universitet, Lapplands universitet, och Hanken som även koordinerar verksamheten. IPR bedriver och koordinerar forskning inom immaterialrätt och förmedlar kunskap och information inom detta område.

Mer information om IPR University Center: www.iprinfo.com

forskning forskningscentra nätverk