|
Hanken bedriver forskning och samarbetar inom ett flertal olika forskarnätverk både nationellt och internationellt. En del samarbeten är strukturerade som gemensamma forsknings- eller kompetenscentra, andra sker inom globala forskarnätverk.