|
Hankens rektor Karen Spens har tillsammans med forskarna Gyöngyi Kovács och Ira Haavisto utkommit med en ny bok inom humanitär logistik.