| 23.08.2016

Hankenforskare publicerar ny bok om praxis inom humanitär logistik

Hankens rektor Karen Spens har tillsammans med forskarna Gyöngyi Kovács och Ira Haavisto utkommit med en ny bok inom humanitär logistik.

Boken “Supply Chain Management for Humanitarians, Tools for Practice” erbjuder en djup inblick i flödesekonomi inom ramen för humanitär logistik. I boken betraktas området humanitär logistik ur både strategisk och operativ synvinkel. Ett övergripande tema är samarbete och koordination, således tacklar boken ett av de största områdena inom det humanitära samfundet.-  Boken behandlar olika krissituationer och katastrofer ur ett logistiskt perspektiv samt erbjuder rikligt med exempel från ledande organisationer såsom Oxfam, UNICEF och Röda Korset, säger professor Gyöngyi Kovács.Boken fungerar som en praktisk guide till humanitär logistik.

Sypply Chain Management for Humanitarians.jpg

ED Ira Haavisto är direktör för HUMLOG Institutet. Hon är den andra chefredaktören för tidskriften The Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management (JHLSCM). Hon undervisar i logistik och samhällsansvar vid Hanken.Professor Gyöngyi Kovács är Erkko professor i humanitär logistik och ämnesansvarig för logistik och samhällsansvar vid Hanken. Hon har publicerat flitigt inom humanitär och hållbar logistik. Professor Karen Spens är Hankens rektor och professor i logistik. Hon har publicerat mycket inom logistik, speciellt inom hälsovård. Du kan beställa boken härMera information:
Gyöngyi Kovács
kovacs@hanken.fi
Tel: +358 40 3521241