Sisu - det nya studiesystemet

Vi kommer att övergå från WebOodi till Sisu vid årsskiftet 2021-2022. Övergången påbörjas under våren 2021 och på denna sida kan du hitta bl.a. tidtabellen, viktiga datum och användarinstruktioner. Sidan uppdateras kontinuerligt med mera information - håll ett öga på denna sida!

Här kommer du till Sisu!

Vad förändras med Sisu?

Användningen av Sisu bygger på att du planerar dina studier med en studieplan. Du gör även kursanmälan via studieplanen. I Sisu ser du visuellt vilka studier du redan genomfört och vilka prestationer som ännu krävs för examen. Du kan få direkt respons på din studieplan och svar på frågor om den i Sisu. Din väg från studiestart till examen blir tydligare och den elektroniska ärendehanteringen smidigare.

I Sisu kan du bland annat göra följande:

 • planera dina studier och schemalägga dem
 • anmäla dig till undervisningen
 • ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier
 • ansöka om utexaminering
 • ansöka om förlängd studietid

Vad ska jag som studerande göra nu?

Den mest betydande förändringen för dig som student är att du ska planera dina studier innan du anmäler dig till undervisningen. I praktiken går det till så att du först lägger till kursen i din studieplan och sedan gör den egentliga kursanmälan. Studieplanen behöver inte vara färdig på en gång, du kan flexibelt redigera den under dina studier. Närvarande studerande ska göra sin studieplan i Sisu under höstterminen 2021 för att kunna anmäla sig till vårens kurser i Sisu.

Bekanta dig med instruktionerna för hur du gör detta i Sisu, som publiceras på denna sida. Vi kommer också att ordna workshopar under hösten som hjälper dig med att göra din studieplan.

Följ med denna sida!

Observera att tidtabellen ännu kan ändras. Uppdaterad 6.10

 • Maj: Första årets kandidatstuderande väljer huvudämne och gör sin studieplan i Sisu
 • Maj - juni: Övriga studerande får åtkomst till Sisu och gör sin studieplan i Sisu
 • Maj - augusti: Läsårsanmälan för 2021-2022 görs ännu i WebOodi
 • Augusti: Kursanmälan till kurser och tenter i period 1 och 2 görs i WebOodi
 • December: Alla studerande som tänker avlägga kurser under läsåret 2021-2022 ska ha gjort en studieplan i Sisu (exakt datum anges senare)
 • December/januari: Kursanmälan till kurser och tenter i period 3 görs i Sisu (exakt datum anges senare)
 • Januari: Vi övergår helt från WebOodi till Sisu. Både WebOodi och Sisu kommer vara ur bruk i ca. en vecka (exakt datum anges senare)
 • Januari--> Prestationer registreras endast i Sisu
 • Januari--> Betygsansökan görs endast via studieplanen i Sisu (kräver en fullständig studieplan i Sisu)

Om du ansöker om ditt kandidatbetyg senast 18.11 och fortsätter med magisterstudierna på våren ska du under hösten påbörja en studieplan för magistern i Sisu. Du anmäler dig till undervisningen för nästa vår via din studieplan i Sisu. Du behöver alltså inte göra en studieplan för dina kandidatstudier. Se här hur du ansöker om kandidatbetyg.

Om du ansöker om ditt magisterbetyg senast 18.11 behöver du inte övergå till Sisu. Se här hur du ansöker om examensbetyget.

Om du ansöker om ditt doktorsbetyg senast 18.11 behöver du inte övergå till Sisu. Se här hur du ansöker om examensbetyget.

Har du frågor?

Ifall du har frågor om övergången till Sisu eller stöter på ett tekniskt problem och inte hittar ett svar i instruktionerna eller FAQ kan du kontakta oss på sisu@hanken.fi