Studiehelhet i företagsansvar

Introduktion

I dagens värld sammanflätas frågor om företagets miljö- och samhällsansvar allt starkare med det ekonomiska ansvar företaget har gentemot sina aktieägare. Finländska företag förväntas idag vara medvetna om verksamhetens miljöpåverkan, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i hela värdekedjan. Detta ställer även nya krav på framtidens företagsledare. För att kunna erbjuda studerande en möjlighet att förkovra sig i frågor angående företagsansvar och hållbar utveckling - samt att få detta bekräftat på sina examensbetyg - erbjuds en studiehelhet i företagsansvar vid Hanken. Införandet av studiehelheten är också i linje med Hankens beslut att omfatta de internationella principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (Principles for Responsible Management Education - PRME; se även UN PRME och hållbar utveckling på Hanken).

Syftet med studiehelheten i företagsansvar är att erbjuda en möjlighet för studerande att få utbildning inom företagsansvar oberoende av huvudämne. Studiehelheten består av kurser som specifikt inriktar sig på frågor berörande samhälls- och miljöansvar, diversitet- och gender, och hållbarhetsfrågor i organisationer, ytterligare fokus ligger vid explicita frågor kring företagens samhälleliga påverkan. Perspektivet i helheten är tvärvetenskaplig då samtliga kurser ges inom olika ämnen. Helheten tillhör därmed inte någon viss institution men administreras av ämnet logistik och samhällsansvar på Hanken.

Den tvärvetenskapliga studiehelheten i företagsansvar motsvarar en grundstudiehelhet (25sp). Studerande som avklarat helheten får den utskriven i sitt examensbetyg (kandidat och magistersnivå) och studieutdrag. Observera att kurser som ingår i studiehelheten inte kan ingå i någon annan helhet i en examen (huvudämne, biämne) för att helheten ska kunna skrivas ut på examensbetyget och studieutdraget. För att få helheten utskriven på ditt slutbetyg måste du anhålla om detta: se instruktionerna längre ner på sidan.

För ytterligare information om Hankens implementering av principerna för ansvarsfull ekonomutbildning se Hankens sidor över hållbar utveckling.

Övrigt: Hanken erbjuder 25 platser för studerande vid till exempel Helsingfors Universitet eller andra intressearde som önskar avlägga helheten. För mera info, vänligen kontakta prme@hanken.fi.

Kurser som ingår i studiehelheten

Kurserna som ingår i studiehelheten finns i WebOodi under Corporate Responsiblity Module.

Om du studerar på Hanken

För Hankens studerande kan även motsvarande studieprestationer avlagda vid ett annat universitet godkännas av koordinatorn för studiehelheten. Ifall du vill avlägga studieprestationer för studiehelheten vid ett annat universitet, lönar det sig att först kontakta koordinatorn (prme@hanken.fi) för att kontrollera att den föreslagna studieprestationen passar in i studiehelheten. Kolla i tid deadlines för eventuell ansökan om JOO-studierätt.

Studerande i Vasa bör välja kurser så att studiehelheten blir minst 25 sp till sin omfattning. Notera att de två kurserna som kan läsas inom ramen för studiehelheten i Vasa går på svenska och tillsammans ger de inte tillräckligt med studiepoäng utan bör kompletteras med kurser relaterade till företagsansvar tagna utomlands eller vid andra högskolor i Finland. Observera att kurser som ingår i studiehelheten kan inte ingå i någon annan helhet i en examen (huvudämne, biämne) för att helheten ska kunna skrivas ut på examensbetyget och studieutdraget.

Om du studerar på ett annat universitet

Studerande från andra universitet än Hanken kan enbart inkludera kurser som ges av Hanken i studiehelheten.

Kontrollera att de kurser du vill inkludera i studiehelheten inte ska ingå i någon annan helhet i examen!

Notera att kurser som ingår i studiehelheten inte kan ingå i någon annan helhet i examen (huvudämne, biämne) för att helheten skall kunna skrivas ut på examensbetyget.

Att ansöka om att få studiehelheten utskriven på examensbetyget

När du har 25 studiepoäng från kurser som kan räknas till studiehelheten i företagsansvar, ska du:

1. Kontrollera att ingen av kurserna ska ingå i någon annan studiehelhet i din examen (huvudämne, biämne).

2. Skicka sedan en lista med de kurser du gått som du vill att ska tillgodoräknas i studiehelheten till studievagledare-Hfors(at)hanken.fi eller besök studievägledarna under studiebyråns öppethållningstider.

Relaterade sidor

PRME - FN:s principer för ansvarsfull ekonomutbildning

Hållbar utveckling på Hanken

Hankens samhällsansvar