Hanken MOOCs

Sustainable globe, photo by Ben White on Unsplash
Hanken har sedan 2018 producerat MOOCs - globalt tillgängliga kurser öppna för alla.

Hanken producerar MOOC:ar (Massive Open Online Course) via plattformen Future Learn som idag har över 10 miljoner användare! Kursdeltagarna får ta del av korta föreläsningar, artiklar, diskussioner och tester på distans, antingen i realtid eller via inspelat material. Allt kursmaterial är anpassat för användning på både mobila enheter och datorer. Du kan enkelt registrera dig på Future Learn och avlägga en kurs avgiftsfritt,

Notera:

  • ifall du vill erhålla ett intyg för kursen krävs det att du i samband med att du registrerar dig till kursen på Future Learn betalar en liten avgift för uppgraderingen (Upgrade)
  • ifall du vill erhålla studiepoäng för MOOC-kurserna ska du avlägga kurserna om Humanitarian Logistics eller SDGs som helhet via Hankens Öppna Universitet (anmäl dig till kursen via ÖPU), á 2 sp, då ingår ett tilläggsarbete. Då får du samma tillgång till materialet på Future Learn som vid en uppgradering. (avgiftsfritt för närvaroanmälda studerande vid högskola, 15e/sp för utomstående
  • ifall du som Hanken student vill avlägga kurserna, antingen med eller utan studiepoäng, ska du innan du registrerar dig för kursen via Future Learn eller ÖPU kontakta studieinfo@hanken.fi
Tags