Hanken MOOCs

Sustainable globe, photo by Ben White on Unsplash
Hanken har sedan 2018 producerat MOOCs - globalt tillgängliga kurser öppna för alla.

Hanken producerar MOOC:ar (Massive Open Online Course) via plattformen Future Learn som idag har över 10 miljoner användare! Kursdeltagarna får ta del av korta föreläsningar, artiklar, diskussioner och tester på distans, antingen i realtid eller via inspelat material. Allt kursmaterial är anpassat för användning på både mobila enheter och datorer. Du kan enkelt registrera dig på Future Learn och avlägga en kurs avgiftsfritt,

  • Principles of Service Management med internationellt kända Professor Emeritus Christian Grönroos (erbjuds 2 gånger/år). Tema: tjänsteforskninng, kundrelationer och värdeskapande.
  • Introduction to Humanitarian Logistics behandlar ett högaktuellt tema med tanke på bl.a. krisdrabbade områden och klimatförändringen (erbjuds 2-3 gånger/år)
  • Organising for Sustainable Development Goals (SDGs) med fokus på Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling (erbjuds 2-3 gånger/år)
  • Principles of Wealth Management i samarbete med finansexperten Dr. Björn Wahlroos ger dig de grundläggande begreppen ekonomi och kapitalförvaltning - inklusive diversifiering, risk och avkastning och marknadseffektivitet - och hur man växer och hanterar välstånd över tiden (erbjuds första gången hösten 2020)

Notera:

  • ifall du vill erhålla ett certifikat för kursen krävs det att du i samband med att du registrerar dig till kursen på Future Learn betalar en liten avgift för uppgraderingen (Upgrade)
  • ifall du vill erhålla studiepoäng för MOOC-kurserna ska du avlägga kurserna som helhet via Hankens Öppna Universitet (OPU). Kurserna á 2 sp innehåller tilläggsarbeten. Vi anmäler er som grupp till kursen/rna på Futurelearn och du får samma tillgång till materialet som vid en uppgradering.
  • ifall du som Hankens examensstuderande vill avlägga kurserna med studiepoäng, kan du registrera dig till följande kurser i WebOodi: 38020-1 Humanitarian Logistics: Part 1 (MOOC), samt 38024-E Organising for the Sustainable Development Goals. Kursen 23132-1 Introduction to Service Management (MOOC) kan endast tas via Hankens öppna universitet. Kurserna á 1-2 sp innehåller tilläggsarbeten. Vi anmäler er som grupp till kursen/rna på Futurelearn och du får samma tillgång till materialet som vid en uppgradering.
Tags