Hur blir jag antagen till Hanken 2020?

Kvinna och Hermes
På den här sidan kan du läsa om hur antagningen till Hanken går till år 2020.

Den gemensamma antagningen 

Hanken är numera en del av den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen. Den kan du bekanta dig med här  Det betyder att Hanken har gemensamma urvalskriterier och ett gemensamt inträdesprov med alla andra finsk- och svenskspråkiga ekonomutbildningar i Finland.

**********************

 

UPPDATERING 29.4.2020: Det har skett förändringar i antagningskriterierna 29.4.2020, både vad gäller betygsantagningen och antagningen på basis av inträdesprov. Förändringarna och de officiella dokumenten hittas på adressen: http://www.kauppatieteet.fi/sv/antagningskriterierna-2020/

Bekanta dig noggrant med de ändrade antagningskriterierna. Förenklat betyder de nya kriterierna att fler studenter antas på basis av studentbetyg och att inträdesprovet blir tvådelat, där det första delmomentet ordnas den 2.6.2020 och det andra med färre deltagare den 16.6.2020. Frågor och svar (FAQ, scrolla neråt på sidan): http://www.kauppatieteet.fi/sv/antagningskriterierna-2020/

Notera att all info på Hankens kandidatantagningens sidor således inte nödvändigtvis gäller längre, vänligen se länkarna ovan för uppdaterad information.

 

Om du har frågor gällande din ansökan till Hanken ska du kontakta ansokan@hanken.fi . Notera att svarstiden kan bli lång, även om vår personal aktivt jobbar med att besvara sökandes frågor.

 

**********************

 

 

 

När och var görs ansökan?

Ansökningstiden är 18.3 1.4.2020. Ansökan görs i portalen studieinfo.fi. Mer specifik information hittar du här.

Vem kan söka till utbildningen?

För att bli antagen till Hankens kandidatutbildning ska du ha slutfört en gymnasie- eller yrkesskoleutbildning, alternativt avlagt studier via öppna universitetet. Dessutom ska du uppfylla Hankens språkkrav i svenska. Du kan läsa om språkkraven här

Finns det olika antagningssätt?

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas studerande endera på basis av betyg eller inträdesprov. Antagningen bygger på gemensamma kriterier. Studentexamensbetygets vitsord poängsätts på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till. Även inträdesprovet bedöms på samma sätt av alla universitet.

Studieplatserna fördelas 60/40

Kandidatutbildningens studieplatser fylls till 60 procent på basis av vitsorden i studentexamen och till 40 procent på basis av inträdesprovet. Man kan endast bli antagen på basis av betyg ifall man ännu är förstagångssökande.

Dessutom...

Utöver detta kan man också antas på basis av Högskoleprovet, särskilda meriter, Viksu/Ekonomiguru-tävlingarna och Öppna universitetsstudier. 

Vill du veta mera? 

Mera detaljerad information om antagningen hittar du via bildlänkarna nedan. Klicka dig vidare!