Hur blir jag antagen till Hanken 2020?

Kvinna och Hermes
På den här sidan kan du läsa om hur antagningen till Hanken går till år 2020.

Den gemensamma antagningen 

Hanken är numera en del av den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen. Den kan du bekanta dig med här  Det betyder att Hanken har gemensamma urvalskriterier och ett gemensamt inträdesprov med alla andra finsk- och svenskspråkiga ekonomutbildningar i Finland.

När och var görs ansökan?

Ansökningstiden är 18.3 1.4.2020. Ansökan görs i portalen studieinfo.fi. Mer specifik information hittar du här.

Vem kan söka till utbildningen?

För att bli antagen till Hankens kandidatutbildning ska du ha slutfört en gymnasie- eller yrkesskoleutbildning, alternativt avlagt studier via öppna universitetet. Dessutom ska du uppfylla Hankens språkkrav i svenska. Du kan läsa om språkkraven här

Finns det olika antagningssätt?

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas studerande endera på basen av betyg eller inträdesprov. Antagningen bygger på gemensamma kriterier. Studentexamensbetygets vitsord poängsätts på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till. Även inträdesprovet bedöms på samma sätt av alla universitet.

Studieplatserna fördelas 60/40

Kandidatutbildningens studieplatser fylls till 60 procent på basen av vitsorden i studentexamen och till 40 procent på basen av inträdesprovet. Man kan endast bli antagen på basis av betyg ifall man ännu är förstagångssökande.

Dessutom...

Utöver detta kan man också antas på basen av Högskoleprovet, särskilda meriter, Viksu/Ekonomiguru-tävlingarna och Öppna universitetsstudier. 

Vill du veta mera? 

Mera detaljerad information om antagningen hittar du via bildlänkarna nedan. Klicka dig vidare!