Hur blir jag antagen till Hanken 2024?

Studerande går vid Hanken i Vasa
På den här sidan kan du navigera dig vidare för att läsa om de olika antagningssätten till Hankens svenskspråkiga kandidatutbildning.

För att kunna ansöka ska du ha avlagt en treårig utbildning på andra stadiet, alternativt avlagt studier via öppna universitetet. Dessutom behöver du uppfylla Hankens språkkrav i svenska.

Varje år antas ca 300 nya studerande till Hankens integrerade kandidat- och magisterutbildning på svenska. Du kan bekanta dig med de olika antagningssätten och antagningskriterierna via knapparna nedan.