Hur blir jag antagen till Hanken 2022?

Ansökan 16.3-30.3.2022
På den här sidan kan du läsa om hur antagningen till Hanken går till år 2022.

Vem kan söka?

Sökande ska ha en treårig utbildning på andra stadiet (student, IB, yrkesskola etc.), alternativt avlagt studier via öppna universitetet. Dessutom ska sökande uppfylla Hankens språkkrav i svenska.

När och hur söker man?

Ansökningstiden till Hankens kandidatutbildning är 16.3–30.3.2022 och ansökan sker via studieinfo.fi. Ser här hur ansökan går till steg för steg.

Hur många antas?

Det antas årligen ca 350 nya kandidatstuderande till Hanken.

Vilka vägar söker man in?

Till Hanken kan man söka in på två huvudsakliga sätt: genom gemensamma ansökan och genom separata ansökningar.

Gemensamma ansökan

Hanken har två antagningar inom gemensamma ansökan (yhteishaku): den ordinarie antagningen till kandidatnivån och direktantagningen till ämnet nationalekonomi.

Den ordinarie antagningen till kandidatnivån är det "vanligaste" sättet att söka in. Denna antagning är sedan 2018 en del av den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen. Det betyder att Hanken har, för denna antagning, gemensamma urvalskriterier och ett gemensamt urvalsprov med alla andra finsk- och svenskspråkiga ekonomutbildningar i Finland. Studieplatserna fylls till 60 procent på basis av betyg och till 40 procent på basis av urvalsprovet. Endast förstagångssökande beaktas i betygsantagningen. 

Genom direktantagningen till ämnet nationalekonomi antas sökande direkt till kandidatutbildningen, huvudämnet nationalekonomi. Detta skiljer sig från de som antas via den ordinarie antagningen till kandidatnivån; dessa studerande väljer huvudämne i slutet av första studieåret. Om du vill försäkra dig om att få ha nationalekonomi som huvudämne, så ska du ansöka via denna direktantagning. Studerande antas på basis av betyg enligt samma poängsättning som används i den ordinarie antagningen till kandidatnivån, dock med andra tröskelvillkor och poänggränser.

Separata ansökningar

Utöver den gemensamma ansökan, finns det även andra vägar att söka in till kandidatutbildningen. Sökande som avlagt öppna universitetsstudier inom ekonomi kan antas på basis av Snabbleden eller 60 sp öppna universitetsstudier. Sökande med utländsk skolbakgrund som avlagt det svenska Högskoleprovet kan antas på basis av sitt resultat i Högskoleprovet. Sökande som avlagt andra stadiets utbildning i Sverige kan antas på basis av sitt svenska gymnasiebetyg. Finalister i Ekonomiguru-tävlingen kan direktantas. Sökande som har utmärkt sig på ett område utanför skolvärlden kan antas på basis av särskilda meriter. Studerande som redan har en studierätt vid en annan finländsk högskola kan ansöka om överflyttning till Hanken.

Dessa övriga antagningssätt påverkar inte sökandes ansökan via gemensamma ansökan.

Vill du veta mera? 

Mera detaljerad information om antagningen hittar du via bildlänkarna nedan. Klicka dig vidare!