Hur blir jag antagen till Hanken 2021?

Woman and Hermes
På den här sidan kan du läsa om hur antagningen till Hanken går till år 2021.

Den gemensamma antagningen 

Hanken är en del av den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen. Den kan du bekanta dig med här. Det betyder att Hanken har gemensamma urvalskriterier och ett gemensamt inträdesprov med alla andra finsk- och svenskspråkiga ekonomutbildningar i Finland.

När och var görs ansökan?

Ansökningstiden är 17.3 – 31.3.2021. Ansökan görs i portalen studieinfo.fi. Mer specifik information hittar du här.

Vem kan söka till utbildningen?

För att bli antagen till Hankens kandidatutbildning ska du ha slutfört en gymnasie- eller yrkesskoleutbildning, alternativt avlagt studier via öppna universitetet. Dessutom ska du uppfylla Hankens språkkrav i svenska. Du kan läsa om språkkraven här

Finns det olika antagningssätt?

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning antas studerande endera på basis av betyg eller inträdesprov. Antagningen bygger på gemensamma kriterier. Studentexamensbetygets vitsord poängsätts på samma sätt oberoende av vilket universitet du söker till. Även inträdesprovet bedöms på samma sätt av alla universitet.

Studieplatserna fördelas 60/40

Kandidatutbildningens studieplatser fylls till 60 procent på basis av vitsorden i studentexamen och till 40 procent på basis av inträdesprovet. Man kan endast bli antagen på basis av betyg ifall man ännu är förstagångssökande.

Dessutom...

Utöver detta kan man också antas exempelvis på basis av Högskoleprovet, särskilda meriter, Viksu/Ekonomiguru-tävlingarna och Öppna universitetsstudier. 

Vill du veta mera? 

Mera detaljerad information om antagningen hittar du via bildlänkarna nedan. Klicka dig vidare!