Hur blir jag antagen till Hanken 2022?

Ansökan 16.3-30.3.2022
På den här sidan kan du läsa om hur antagningen till Hanken går till år 2022.

Vem kan söka?

Sökande ska ha en treårig utbildning på andra stadiet (student, IB, yrkesskola etc.), alternativt avlagt studier via öppna universitetet. Dessutom ska sökande uppfylla Hankens språkkrav i svenska.

När och hur söker man?

Ansökningstiden till Hankens kandidatutbildning är 16.3–30.3.2022 och ansökan sker via studieinfo.fi

Hur många antas?

Det antas ca 350 nya kandidatstuderande till Hanken varje år.

Vilka vägar söker man in?

Till Hanken kan man söka in via två huvudsakliga sätt: genom Gemensam ansökan och via Separata ansökningar.

Gemensamma ansökan

Separata ansökningar