Betygsantagning

Här hittar du information om betygsantagningen för den ordinarie antagningen till kandidatnivån 2022.

I betygsantagningen kan man bli antagen på basis av sitt finländska studentexamensbetyg eller IB-/EB-/finländskt RP/DIA-examensbetyg.

Sökande med yrkesexamen kan inte bli antagen i betygsantagningen på basis av sitt yrkesexamensbetyg, utan de kan enbart antas genom urvalsprovet - se mer info här.

60% av nya studerande antas på basis av betygspoäng enligt den gemensamma antagningen till ekonomutbildningen. Endast förstagångssökande beaktas i betygsantagningen. För att kunna ha möjlighet att bli antagen i betygsantagningen måste den sökande dessutom få minst 77 betygspoäng, samt uppfylla tröskelkravet på godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).

I den gemensamma antagningen till ekonomutbildning sker antagningen till alla ekonomutbildningar enligt samma principer – studerande antas endera på basis av betyg eller urvalsprov. 

Sökande behöver inte själv på något sätt ange om hen vill bli antagen på basis av betyg eller urvalsprov, varje sökande beaktas automatisk i båda dessa urval om det är möjligt med tanke på den sökandes bakgrund. Först ser man om sökande kan antas i betygsantagningen. Om sökande inte antas genom betygsantagningen ser man sedan om hen får tillräckligt många poäng i urvalsprovet för att bli antagen.

Student 2022

I betygsantagningen beaktas personer som skriver studenten senast under ansökningsvåren och vars uppgifter finns i studentexamensregistret vid studentexamensnämndens publiceringsdatum. Gymnasierna ska skicka in information till studentexamensregistret senast samma datum. Högskolorna ansvarar inte för förseningar som beror på gymnasierna.

Poängtabellerna

Information om poängräkningen och poängtabellerna för årets betygsantagning hittar du via länkarna längst ner på sidan.

Resultat

De som antas på basis av betyg meddelas om detta via Min Studieinfo och per e-post senast 30.5.2022. 

Om en sökande blir antagen via betygsantagingen till den utbildning/högskola som är hens första prioritet ska hen inte delta i urvalsprovet (undantag: de som avlägger IB-, EB- eller DIA-examen under ansökningsvåren blir villkorligt antagna i betygsantagningen ända tills sökandes poäng och ansökningsbehörighet har kontrollerats i det slutliga betyget).

Om en sökande inte blir antagen via betygsantagningen (eller som i betygsantagningen blir antagen till ett av sina lägre prioriterade ansökningsmål och ännu vill försöka antas till ett högre ansökningsmål) deltar i urvalsprovet för att istället kunna antas på basis av resultatet i provet. Läs mer om urvalsprovet här.