TÄNK OM...i marknadsföring

TÄNK OM...i marknadsföring

CERS har gett ut boken "Nordic School: Service Marketing and Management for the Future" för marknadsförare som vill och måste tänka om.

CERS Centre for Relationship Marketing and Service Management vid Hanken har i tjugo år varit en inspirationskälla för att TÄNKA OM i marknadsföring. I samband med och till ära av 20-årsjubileet har CERS gett ut en elektronisk bok på 500 sidor för marknadsförare som vill och måste tänka om.

Tänk om det är så att kunden inte egentligen köper det företaget säljer? Tänk om det är viktigare att förstå sig på kundens aktivitetsmönster än på kundtillfredsställelse och lojalitet? Tänk om det är så att man blir framgångsrik genom att förstå sig på hur personer tänker, vare sig de är medarbetare, konkurrenter eller kunder?

- I praktiken ger boken idéer för hur marknadsförare kan tänka och göra saker annorlunda för att stå ut i mängden, berättar Kristina Heinonen, direktör för CERS.

Boken är även relevant för forskare inom marknadsföring.

- För forskare ger boken en inblick i den globalt välkända Nordiska skolan inom marknadsföring. Den Nordiska skolan har till stor del sitt ursprung i Hanken, och dess betydelse internationellt sett kommenteras i boken av internationella toppforskare, fortsätter Heinonen.

Jubileumsboken ”Nordic School: Service Marketing and Management for the Future” kan i sin helhet laddas ner via webben:

http://hdl.handle.net/10138/156531

The Nordic School