| 21.05.2019

Summer School med Mays Business School

Hanken och Mays Business School, Texas A & M University erbjuder för fjärde gången en gemensam Summer School 20 maj -14 juni 2019.

Helheten består av tre kurser; “International Environment of Business” (3 ECTS) som ges av Mays Business School och kurserna “Introduction to Nordic Business Cultures” (3 ECTS) och  “Introduction to Russian Business Culture” (3 ECTS) som ges av Hanken.

Dr Daria Panina, föreläsare på kursen International Environment of Business, från Mays Business School, har med sig en grupp på 20 studerande från Mays. Inom ramen för de tre kurserna kommer de tillsammans med Hankenstudenter att studera olika ämnen inom internationell företagsverksamhet och olika företagskulturer. I kursen om nordiska företagskulturer ingår teman så som arbete och företagsledning, företagande, politisk ekonomi och design. I programmet ingår också gästföreläsningar och företagsbesök till bl a till Fiskars Group, Fazer och Teosto. Ett viktigt element i kurserna är interaktionen mellan studenter från Hanken och Mays.  

Föreläsare från Hanken är Dr. Linda Tallberg (Introduction to Nordic Business Culture) och Dr. Peter Zashev, Program Director, Hanken & SSE Executive Education (Introduction to Russian Business Culture).

För mera information, vänligen kontakta chefen för internationella relationer Johanna Lilius, johanna.lilius@hanken.fi 

Studenter från Mays Summer School.jpg