| 01.07.2016

Rekordantal studerande antas via direktantagning

Antagningsresultaten för den integrerade kandidat- och magisterutbildningen publicerade.

Hanken antar i år sammanlagt 288 nya studerande till kandidatnivån till Helsingfors och Vasa. I år antas rekordmånga nya kandidatstuderande via direktantagningen, vilket betyder att 27 sökande antas direkt på basen av studentbetyg. Dessa sökande har redan tidigare informerats om att de inte behöver plugga inför provet utan de kommer automatiskt att antas den 1 juli.För att kunna antas via direktantagningen måste sökande, förutom ha höga vitsord i studentexamen, bland annat prioritera Hanken högst bland de sex ansökningsmålen i den nationella gemensamma ansökan. Direktantagning genomfördes första gången vid Hanken 2015.Även antagningen som sker via Öppna universitetsstudier satte ett nytt rekord. För första gången antas alla som uppfyller de strikta antagningskriterierna och således inleder sammanlagt 38 studerande sina studier vid Hanken på hösten 2016.Alla antagna till Hanken, 214 till Helsingfors och 74 till Vasa, erbjuds sina studieplatser via den nationella portalen studieinfo.fi.Här hittar du namnen på dem som antas till Hanken 1.7.2016För tilläggsinformation  vänligen kontakta Hankens ansökningsservice:ansokan@hanken.fi (rekommenderas) eller 040-3521 388