| 18.03.2016

Professor Niklas Bruun utnämnd till människorättsdelegationen

Hankenprofessor Niklas Bruun har utnämnts som medlem i Människorättscentrets människorättsdelegation.

Hankenprofessor Niklas Bruun har utnämnts som medlem i Människorättscentrets människorättsdelegation. Bruun är professor i handelsrätt med fokus på immaterialrätt vid Hanken och leder även IPR University Center. Professor Bruun har en gedigen erfarenhet av internationell rätt, arbetsrätt och jämställdhetsärenden både i Finland och internationellt.Människorättsdelegationens uppgift är att behandla principiellt viktiga frågor som gäller grundläggande och mänskliga rättigheter, årligen godkänna Människorättscentrets verksamhetsplan och centrets verksamhetsberättelse, samt att vara ett nationellt samarbetsorgan för aktörerna inom fältet för grundläggande och mänskliga rättigheterna.Delegationen tillsattes av riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen för perioden 1.4.2016–31.3.2020.Mer information om Niklas Bruun: https://www.hanken.fi/sv/person/niklas-bruunMer information: http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/pa-svenska/